• Fri frakt over 499
  • 60 års kunnskap
  • 1 års åpent kjøp

SKADEGUIDE

VANLIGA HANDBOLLSSKADOR

Lär dig mer om de vanligaste skadorna inom handboll idag. Vad är orsakerna, symptomen och vad kan du göra för att förebygga skador och lindra smärtan om du drabbats? Rehband guidar dig till ett skadefritt spelande. 

Stukad fot

Ledbandsskada på utsidan av foten är en av de vanligaste skadorna. Vid handbollsspel är det vanligt att detta sker när man hoppar och sedan landar snett med foten. Skademekanismen är att foten viker sig med fotsulan inåt (supinationsvåld) och detta kan leda till en bristning eller uttänjning av ledbanden på fotens utsida. Akuta ledbandsskador behöver sällan opereras utan behandlas med aktiv träning i ett tidigt skede.

Tänkbara orsaker

- Otillräcklig rehabilitering efter tidigare fotledsstukning.
- Nedsatt balans och koordination i fotleden.
- Träning på ojämnt underlag.

Symptom

- Smärta och svullnad vid och runt fotknölarna framför allt på utsidan.
- Nedsatt rörlighet. Belastningssmärta.
- Missfärgning. Tryckömhet vid och runt fotknölarna.

Åtgärder

- Akut omhändertagande enligt PRICE (Protect, Rest, Ice, Compress, Elevate)
- Stabiliserande fotledsskydd för att öka säkerheten, förebygga att skadan återkommer och påskynda rehabilitering.
- Successivt stegrat rehabiliteringsprogram från läkare eller sjukgymnast/legitimerad fysioterapeut, som bör pågå under lång tid även om återgång till idrott skett.
- Rehabiliteringsträning såsom muskelaktivering på balansbräda kan med fördel utföras regelbundet i framtiden för att undvika att skadan återkommer.

Rekommenderade produkter

UD ADJUSTABLE ANKLE BRACE
UD LACE-UP ANKLE BRACE
UD X-STABLE ANKLE BRACE
QD ANKLE SUPPORT 5MM
UD BALANCE BOARD

 

Patella Luxation

Urledvridning av knäskålen kan förekomma vid sidovåld mot knäleden till exempel vid tackling eller kollision med motspelare och är den vanligaste orsaken till svullet knä hos ungdomar och barn. Om knäskålen ”nästan åker ur led” kallas det subluxation vilket har samma orsaker och åtgärdas på liknande sätt som Patella Luxation.

Skademekanism; knäskålen dras åt sidan oftast utåt (lateralt). Detta kan resultera i att ledkapsel och mjukdelar på andra sidan knät översträcks. Skadan drabbad ofta yngre tonåringar bland annat på grund av allmän överrörlighet.

Tänkbara orsaker

- Anatomiska felställningar.
- Överrörlighet i knäleden eller knäskålen.
- Obalans i muskelförsvaret runt knät till exempel svag lårmuskelatur, stramhet i muskulaturen på lårets utsida.

Symptom

- Knäskålen kan ligga ur led eller har hoppat tillbaka på plats.
- Ömhet på knäskålens insida.
- Svullnad, kraftig smärta, blödning, ömhet generellt över knät.

Åtgärder

- Akut omhändertagande enligt PRICE (Protect, Rest, Ice, Compress, Elevate)
- Eventuell imobilisering med hjälp av stödjande knäskydd.
- Uppsök läkare för diagnos och vård.
- Rehabilitering enligt ordination av läkare eller sjukgymnast/legitimerad fysioterapeut.
- Patellastödjande knäskydd för att ökad säkerhet och underlätta rehabilitering.
- Regelbunden träning av knästabilitet för att förebygga att skadan återkommer.

Rekommenderade produkter

UD X-STABLE KNEE BRACE
UD STABLE KNEE BRACE
UD PATELLA STABILIZING KNEE BRACE
UD KNEE SLEEVE PATELLA OPENING
RX KINESIOLOGY TAPE
- UD KNEE SLEEVE PATELLA OPENING JUNIOR (Lanseras Feb 2019)

 

Kastaxel

Kastaxel är en skada som utvecklas under längre tid och beror på överbelastning av axeln på grund av upprepade kaströrelser.

Tänkbara orsaker

- Obalans i muskelarbetet kring axeln.
- Överrörlighet eller stramhet i området kring axeln eller skulderbladet.
- Kraftig ökning av kastfrekvens.
- Inflammation i muskler eller senfästen kring axelleden.

Symptom

- Smärta eller domning vid kaströrelse, oftast lokaliserat till överarmens utsida.
- Svaghet och instabilitetskänsla i axeln.
- Ändrat rörelsemönster vid kaströrelse.
- Värk efter träning, i överarm, axel eller skulderparti.

Åtgärder

- Rehabiliteringsprogram ordinerat av läkare eller sjukgymnast/legitimerad fysioterapeut.
- Rehabprogrammet syftar till att uppnå full rörlighet i axeln, stärka svag muskulatur samt att återställa koordinationen mellan skulderblad och överarm.

Rekommenderade produkter

UD X-STABLE SHOULDER BRACE
QD SHOULDER SUPPORT
RX KINESIOLOGY TAPE

 

Korsbandsskador

En av de vanligast och svårast knäskador som förekommer inom idrotten. Det är viktigt med korrekt diagnos tidigt för att påbörja adekvat behandling. Förekommer framförallt inom idrotter som till exempel fotboll, handboll, innebandy samt utförsåkning.

Tänkbara orsaker

- Vridvåld, foten fastnar i underlaget och knät vrids inåt.
- Kollisioner i kontaktidrotter.
- Översträckning i knäleden.

Symptom

- Omedelbar smärta i samband med skadetillfället.
- Belastningssvårighet.
- Svullnad i knät på grund av blödning och utgjutning.
- Instabilitetskänsla vid belastning.
- Nedsatt rörlighet och muskelfunktion.

Åtgärder

- Akut omhändertagande enligt PRICE.
- Uppsök läkare för korrekt diagnos och vård.
- Succesiv stegrat rehabiliteringsprogram enligt läkare eller sjukgymnast.
- Knäskydd för att underlätta aktivitet och rehabilitering.

Rekommenderade produkter

UD X-STABLE KNEE BRACE
UD STABLE KNEE BRACE
RX KINESIOLOGY TAPE
UD HYPER-X KNEE BRACE 
RX KNEE SLEEVE 7 mm
RX KNEE SLEEVE 5 mm
RX KNEE SLEEVE JUNIOR

 

Axelluxation

Att axeln hoppar ur led händer oftast om man faller på utsträckt arm eller blir dragen i kastarmen. En axelluxation resulterar ofta i skador på brosk, ledband och ledkapsel. Risken för att skadan återkommer är stor, därför är rehabilitering och regelbunden specifik axelträning mycket viktigt för att kunna fortsätta att vara aktiv och spela handboll!

Tänkbara orsaker

- Tidigare axelluxation.
- Svaghet eller obalans i muskelstyrka och kontroll kring axelleden, armen och skuldra.
- Överrörlighet i axelleden.

Symptom

- Kraftig smärta.
- På den luxerade axeln syns ofta en konturskillnad, inbuktning på muskeln runt axelleden (deltoideus).

Åtgärder

- Isbehandling, för smärtlindring. Axeln bör läggas i led av medicinskt kunnig person. Det bör säkerställas att mjukdelar, nerver och blodkärl inte skadas. En riktig diagnos bör säkerställas.
- Axelskydd kan användas direkt efter reponering, för smärtlindring och hjälp till aktivering. Axelskydd kan sedan användas under hela rehabiliteringen och därefter, för ökad säkerhet och minskad risk för att skadan återkommer.
- Rehabprogram enligt ordination av läkare eller sjukgymnast.
- Regelbunden träning av axelstabilitet för att undvika att skadan återkommer.

Rekommenderade produkter

UD X-STABLE SHOULDER BRACE
QD SHOULDER SUPPORT
RX KINESIOLOGY TAPE

 

Hälbesvär

Överbelastningsbesvär i hälpartiet är vanligt hos aktiva barn och ungdomar i 8-14 års ålder. Besvären läker ut spontant och prognosen är god men läkningstiden kan sträcka sig över flera år.

Tänkbara orsaker

- Man vet inte den exakta orsaken men besvären ökar ofta vid mycket träning utan vila och återhämtning. 
- För många träningspass för spelarens ålder.
- Överbelastning.

Symptom

- Smärta under och efter aktivitet.
- Stegrad smärta i hälen när den belastas efter en stunds stillasittande.
- Hälta vid gång och löpning.
- Tryckömhet runt hälbenet.

Åtgärder

- Reducera antalet tränings- och tävlingstillfällen per vecka för avlastning och återhämtning för kroppen.
- Varierad träning.
- Bra skor.
- Stötdämpande hälkilar.
- Inlägg.
- Stretching

Rekommenderade produkter

UD ACHILLES SUPPORT
BONE SPUR PAD WITH PLUG
QD HEEL CUP SOFT SILICONE
QD HEEL CUP SILICONE

 

Benhinneinflammation

Smärta på insidan av underbenet. Benhinneinflammation uppstår ofta under och efter löp- eller hoppträning och förekommer framför allt inom långdistanslöpning, bollsporter och gymnastik.

Tänkbara orsaker

- Byte av underlag.
- Stegring av träningsmängd på kort tid.
- Dåliga skor.
- Överpronation.
- Muskelstramhet.
- Felaktig löpteknik.

Symptom

- Smärta och tryckömhet på underbenets insida ovanför inre fotknölen.
- Smärta under och framför allt efter aktivitet.

Åtgärder

- Utreda yttre och inre faktorer.
- Värmande benskydd för att främja blodcirkulationen.
- Minska aktiviteter som utlöser smärta.
- Alternativ träning t.ex. bassäng och cykling.
- Antiinflammatorisk medicin eller salva.
- Bra skor och/eller sulor eller inlägg för att komplettera med när skornas funktion inte räcker till eller då det finns behov av särskilt stöd eller avlastning.
- Stretch om muskelstramhet. Balans- och koordinationsträning.
- Uppsök läkare om du inte blir bättre för att utreda ev. stressfraktur.

Rekommenderade produkter

UD ACHILLES SUPPORT
QD CALF/SHIN SLEEVE 5MM
QD CALF/SHIN SLEEVE 1,5MM/3MM
RX SHIN/CALF SLEEVE
QD COMPRESSION SOCKS
QD R+ CONTOUR

 

Diffusa främre knäbesvär (PFSS)

PFSS är ett av de vanligaste smärttillstånden i knäleden som drabbar både aktiva och inaktiva personer. Tillståndet förekommer främst hos flickor i tonåren. Besvären kan ha flera orsaker och det är ofta många olika faktorer som påverkar smärtan. Tillståndet är vanligtvis inte förenat med något olycksfall. Smärtan utlöses ofta i samband med fysisk aktivitet vilket leder till att många avstår från motions- och idrottsaktivitet. Prognosen är vanligtvis god. Aktivitet med smärta är tillåten om den inte stegras vid varje träningstillfälle.

Tänkbara orsaker

- Anatomiska och genetiska förutsättningar.
- Muskulär obalans i benet, t.ex. svaghet och stramhet i främre lårmuskeln.
- Överpronation.
- Felaktigt läge av knäskålen.
- Överbelastning i leden.

Symptom

- Diffus värk på framsidan av knäet. Värk under eller efter ansträngning.
- Smärta vid trappgång framför allt nerför. Smärta vid huksittande.
- Smärta vid uppresning från sittande. Smärta vid längre sittande t.ex. biobesök.
- Låsningskänsla, urledvridning (subluxation) av knäskålen.

Åtgärder

- Knäskydd med stöd för knäskålen.
- Successivt stegrat rehabiliteringsprogram innehållande: stretch av framför allt framsida lår och sätesmuskler, träning av fotled.
- Sula eller inlägg i skorna för extra stöd eller avlastning. 

Rekommenderade produkter

UD STABLE KNEE BRACE
UD PATELLA STABILIZING KNEE BRACE
UD KNEE SLEEVE PATELLA OPENING
UD KNEE STRAP
RX KNEE SLEEVE 7 mm
RX KNEE SLEEVE 5 mm
RX KNEE SLEEVE JUNIOR
QD R+ CONTOUR
- UD KNEE SLEEVE PATELLA OPENING JUNIOR (Lanseras Feb 2019)

 

Schlatter

En överbelastning och inflammation av knäskålssenans fäste på underbenet (tillväxtzonen) som uppstår när ansträngningen har varit högre än vad kroppen klarar av. Drabbar främst pojkar i 10-16 års ålder men förekommer även hos flickor som idrottar mycket. Besvären läker ut spontant och prognosen är god men läkningstiden kan sträcka sig över flera år.

Tänkbara orsaker

- Man vet inte den exakta orsaken men besvären accentueras ofta vid mycket träning utan vila och återhämtning.
- Överbelastning över tid kan orsaka schlatter.

Symptom

- Smärta vid senans fäste på skenbenet.
- Svullnad och ömhet vid fästet på skenbenet.
- Utbuktning kan förekomma vid senans fäste.

Åtgärder

- Knäskydd för avlastning av tillväxtzonen.
- Reducera antalet tränings- och tävlingstillfällen per vecka.
- Alternativ träning, t.ex. cykling.
- Kyla.
- Stretching.
- Bra skor.
- Sulor eller inlägg.

Rekommenderade produkter

UD KNEE STRAP
RX KNEE SLEEVE 7 mm
RX KNEE SLEEVE 5 mm
RX KNEE SLEEVE JUNIOR
QD R+ CONTOUR
- UD KNEE SLEEVE PATELLA OPENING JUNIOR (Lanseras Feb 2019)

 

Hopparknä

En bristning och inflammation i knäskålssenan p.g.a. överbelastning. Bland handbollsspelare är det vanligt att upphopsknät drabbas.

Tänkbara orsaker

- Överbelastning av knäskålssenan.
- Nedsatt styrka i framsidans lårmuskel.
- Otillräcklig rehabilitering efter tidigare skada.

Symptom

- Smärta i knäskålssenan i samband med aktivitet.
- Värk och stelhet under och efter ansträngning.
- Morgonstelhet.
- Trycksmärta och svullnad under knäskålen.

Åtgärder

- Knäskydd för att avlasta knäskålsenan.
- Undvika aktivitet som utlöser smärta.
- Successivt stegrat rehabiliteringsprogram.
- Stretching.
- Ev. operation i de fall då skadan ej läker.

Rekommenderade produkter

UD PATELLA STABILIZING KNEE BRACE
UD KNEE SLEEVE PATELLA OPENING
UD KNEE STRAP
RX KNEE SLEEVE JUNIOR

 

 

Generella Ryggbesvär

Besvären är lokaliserade till svanken och intilliggande områden. Symptomen kan vara under några dagar till veckor, omväxlande med besvärsfria perioder. Om besvären kvarstår, smärta förekommer nattetid och spelaren mår allmänt dåligt av sina besvär bör läkarvård uppsökas.

Tänkbara orsaker

- Dålig hållning.
- Överrörlighet.
- Överansträngning.
- Nedsatt bålstabilitet p.g.a. svaga magmuskler.
- Strama muskler: baksida lår, sätesmuskulatur och höftböjare.

Symptom

- Trötthet och värk i svanken.
- Stelhet och smärta på morgonen och/eller efter ansträngning.
- Besvären framhävs tydligt vid t.ex. långvarigt sittande, stående, lyft, framåtböjd arbetsställning och efter handbollsspelande.

Åtgärder

- Aktiv hållningskorrigering.
- Stabiliseringsträning av bål- och ryggmuskler.
- Koordinationsträning. Styrketräning av svag muskulatur. Stretching.

Rekommenderade produkter

UD X-STABLE BACK SUPPORT
QD BACK SUPPORT 5MM
QD BACK SUPPORT 3MM